top of page

Wij ontwerpen, testen en produceren elektromotoren voor diverse toepassingen.

ONS AANBOD

IEC motoren
EMT-podmotor.jpg
POD motoren
IMG_7542.jpg
HUB motoren
IMG_7540.jpg
Testen & meten

van elektromotoren 

Motoren
Testbank-research2_edited.jpg

TOEPASSINGEN

EMT-Maritiem.jpg
MARITIEM

Onder maritieme toepassingen worden zowel hoofdaan-drijvingen (voorstuwing), als ondersteunende aandrijvingen voor zee- en binnenvaart bedoeld. Denk bij een ondersteunende aandrijving bijvoorbeeld aan een boegschroefaandrijving.

IMG_2111-bw.jpg
MOBILITEIT

Elektrische mobiliteit is een sterk groeiend markt waarin batterij-gevoede aandrijvingen zwaar werk licht maken.

Iedere toepassing kenmerkt zich door haar specifieke toepassing en omgeving met daarbij behorende regelgeving.

foto automotive.png
AUTOMOTIVE

Binnen de automotive is een trend waarneembaar in volledig elektrische aandrijvingen binnen de sector transport en dienstverlening.

Naast hoofdaandrijvingen zijn ook ondersteunende elektrische aandrijvingen een modern alternatief ten opzichte van traditionele oplossingen.

foto automotive.png
ALTERNATIEVE
KRACHTBRON

Binnen de automotive is een trend waarneembaar in volledig elektrische aandrijvingen binnen de sector transport en dienstverlening.

Naast hoofdaandrijvingen zijn ook ondersteunende elektrische aandrijvingen een modern alternatief ten opzichte van traditionele oplossingen.

Toepassingen

WAT WIJ DOEN

EMT heeft haar focus voornamelijk gericht op het ontwerpen en de productie van elektromotoren voor

batterij-gevoede-applicaties. Wij zullen hierbij uw wensen vertalen naar een passend motorontwerp binnen de aandrijving met inachtneming van de toepasselijke normen en regelgeving.

Tevens kunnen wij een bijbehorende motorbesturing aanbevelen, leveren en inzetten bij het meten van de productkwaliteit en borgen van deze gegevens.

Het ontwerp van de elektromotor wordt, daar waar nodig, aangepast aan de wensen en regelgeving die behoort bij haar toepassing. Dit geldt zowel voor het mechanisch ontwerp, maar ook het elektromagnetisch ontwerp en het daarbij behorende werkpunt(en) van de aandrijving.

Vanuit onze vestiging in Nederland worden al deze aspecten, ontwerp, prototyping, testen en meten, productie en onderhoud uitgevoerd en staan wij u graag persoonlijk te woord.

wat wij doen
ONTWERPEN

Het ontwerp van een elektromotor wordt voornamelijk bepaald door enerzijds het elektromagnetisch ontwerp en anderzijds het mechanische ontwerp van de elektromotor. Beide aspecten en het daarbij gekozen werkpunt bepalen de prestaties van het ontwerp in de omgeving waarin de elektromotor wordt ingezet.

EMT heeft de beschikking over eigen elektromagnetisch en mechanische ontwerpen en is volledig flexibel in het toepassen van klantspecifieke aanpassingen op deze ontwerpen. Op deze manier kan de beste prestatie worden bereikt voor iedere toepassing.

Omdat wij het ontwerp en de productie van de elektromotoren in eigen hand hebben, kunnen toevoegingen als terugkoppelsystemen (encoder, resolver of anders), remmen, koelingen of afwijkende as-einden zonder meer voorzien worden.

Het ontwerpen van een volledig nieuw motorontwerp behoort ook tot de mogelijkheden en is de kracht van onze kennis. Ontwerpen voor enkel stuks, kleine series of grote series zijn allen realiseerbaar.

Een ander aspect van ontwerpen kan ook staan voor kostprijs-engineering van een bestaand ontwerp. Doelstelling hierbij is het ontwerp van onderdelen en productieproces dat de gewenste productprijs als gewenst resultaat moet opleveren.

PROTOTYPING

Ook voor het maken van enkelstuks of prototypes is EMT uw ideale partner.

Afhankelijk van uw wensen zal het ontwerpen, fabricage en meten van het prototype tot de mogelijke stappen behoren. Tevens is het mogelijk om mee te denken over de verwachte kostprijs van het product voor eventuele latere serieproductie.

Gezamenlijk worden de beoogde doelstellingen vastgesteld die het prototype moet opleveren en wat EMT hierin kan betekenen.Als klant wordt u uiteraard betrokken in het hele proces van ontwerp tot en met afname.

PRODUCEREN

De assemblage van de elektromotoren van EMT vindt plaats op locatie in Nederland. Het productieproces wordt hierbij begeleid door een kwaliteitswaarborgingssysteem waarmee traceerbaarheid van onderdelen en resultaten van het gereed product van alle motoren is verzekerd. Voor ons de normaalste zaak van de wereld.

Kernprocessen van de productie en kwaliteitsborging blijven binnenshuis. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vertrouwde en gekwalificeerde toeleveranciers. Ook zij kennen en worden deelgenoot gemaakt van onze kwaliteitseisen.

MANUFACTURING

EMT is bereid haar kennis te delen en toe te passen voor derden. Zo bestaat de mogelijkheid om de inrichting en invulling van een deelproces of volledige productie door EMT te laten verzorgen.

EMT heeft enkele projecten in binnen-en buitenland mogen verzorgen. De werkzaamheden strekten zich uit van eenvoudige vraagstukken zoals het wikkelen van een type motor, tot meer complexe vraagstukken als het inrichten van een fabriek voor productie van elektromotoren met opstellen van bijbehorend kwaliteitssysteem.

ONDERHOUD

Het reguliere onderhoud, evenals reparaties en service van haar geleverde motoren, wordt uiteraard ook uitgevoerd door EMT. Een grondige analyse en rapportage wordt opgesteld en gedeeld met haar klanten om inzicht te geven in de stand van zaken van de betreffende elektromotor.

Hierna wordt in overleg met de klant gekozen voor de meest gepaste oplossing om de inzet van de elektromotor te kunnen realiseren.

Anker 1
logoEMT new-color.png
bottom of page